Stødig som fjell

our team

Vi er stødig som fjell!

Hos oss arbeider Mona Rita Skundberg, Linda Brennbakk, Mona Bråten og Lillian Helen Sæterstad (fra venstre mot høyre på bildet).

Selskapet ble stiftet høsten 2003 og er eid av Linda Brennbakk som er daglig leder. Linda er autorisert regnskapsfører med bakgrunn fra Skatteetaten, revisjon og regnskap.

Lillian har vært med fra starten og har lang erfaring innenfor landbruksregnskap. Hun driver gård i tillegg til jobben som regnskapsmedarbeider og er vår fagperson på landbruk.

Mona Rita ble ansatt som regnskapsfører juni 2004, og har tidligere arbeidet ved hjørnesteinsbedriften Arbor.

Mona begynte hos oss i januar 2004 som hospitant og utdannet seg til regnskapssekretær samtidig som hun fikk praksis hos oss. Hun ble ansatt som regnskapssekretær 1. September 2005.

Kontoret har lang erfaring innenfor alle selskapsformer, og har kunder innenfor mange ulike bransjer fra Oslo i sør til Svalbard i nord.

Vi er samarbeidskontor med Norges Bondelag og har spisskompetanse på jord- og skogbruk.